Pre-Print service

Het kan voorkomen dat u qua tijd krap komt te zitten om tijdig uw proefschriften in te leveren bij de pedel. Dit kan diverse oorzaken hebben, maar wij hebben daar een mooie oplossing voor; onze Pre-Print service. Wij produceren dan binnen 4 werkdagen, na aanlevering van uw PDF bestanden, direct maximaal 30 exemplaren voor u.
Let op: dit is dus zonder enige vorm van proef! De gedrukte proefschriften zullen 4 werkdagen ná aanlevering van de PDF bestanden bij u worden afgeleverd.

Na aanleiding van deze eerste druk, kunt u in een later stadium een gecorrigeerde PDF aanleveren. Op basis van deze PDF produceren wij de resterende proefschriften voor u.

Met deze service bieden wij u de mogelijkheid om de pedel tijdig te voorzien van uw proefschrift en heeft u vervolgens genoeg tijd om eventuele correcties nog door te voeren en ons te voorzien van een gecorrigeerde PDF.

Voor deze extra service rekenen wij €250,- bovenop de kostprijs van de eigenlijke order.