Onze kwaliteitsnormen

Kwaliteitsnormen & Milieu

Natuurlijk houden wij rekening met het milieu en ondernemen we zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord. -Bij ons geen trend, we doen het al jaren-

Om vast te stellen of onze woorden overeenkomen met onze daden in zowel productieproces, dienstverlening als bedrijfsvoering, hebben we een duurzaamheidsmeting laten uitvoeren.
Wat blijkt? We zijn – inderdaad – goed bezig!

Ipskamp Printing heeft een hoge bedrijfsscore voor het professionaliseren van MVO en duurzaamheid. Ook in vergelijking met andere bedrijven in de sector ‘Industrie’ scoren we hoog. Wij zien deze uitslag als een stimulans om ons MVO beleid nog verder te verbeteren.

Een aantal van onze maatregelen:

  • De aanschaf van onze nieuwe printer: volledig chemieloos printen, geen inschiet nodig (papier besparing), geen milieubelastende stoffen en nagenoeg geen afval;
  • Selectieve inkoop van minder milieubelastende hulpstoffen;
  • Vermindering verbruik van milieubelastende grond- en hulpstoffen;
  • Optimale scheiding van afvalstoffen.

Naast een hele fraaie score binnen de duurzaamheidsmeting werken wij ook onder diverse milieu ontlastende keurmerken en certificeringen. Hieronder vindt u een opsomming van een aantal van deze keurmerken en certificeringen, inclusief een korte uitleg.

ISO 9001 certificering

Het ISO 9001 certificaat waarborgt het kwaliteitsmanagementsysteem. Deze wordt jaarlijks gecontroleerd door de Stichting SCCI creatieve industrie. De SCCI richt zich op het auditen en certificeren van ondernemingen en organisaties binnen de creatieve sector. Het bezitten van een SCCI certificaat is het bewijs van een onafhankelijke beoordeling.

FSC® certificering

Wij zijn een volledig FSC® gecertificeerd bedrijf. Verantwoord bosbeheer is een stukje MVO dat wij buitengewoon belangrijk vinden. Het is dan ook daarom dat wij maar liefst 98% van ons drukwerk op FSC® gecertificeerd papier drukken.

Produceren op groene stroom

Om het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) helemaal compleet te maken, draait ons gehele bedrijf op Groene Stroom. We zijn dan ook in het trotse bezit van het Vattenfall GroenGarant Certificaat. We vinden het fantastisch dat we energie kunnen opwekken uit de krachten van de natuur, wat weer goed is voor het milieu. Daarom maken we al jaren gebruik van Groene Energie. Alle stroom die we bij Ipskamp Printing verbruiken is 100% groen. Groen drukken en verantwoord ondernemen, voor ons inmiddels een tweede natuur. We hebben er een eigen keurmerk aan verbonden: The Green Butterfly.

Gedeelde verantwoordelijkheid

MVO is meer dan zorg voor het milieu, het gaat ook over onze omgang met de mensen om ons heen. Zo hanteren wij een personeelsbeleid dat oog heeft voor de behoeftes van onze eigen mensen en stimuleren we organisaties die zich belangeloos voor de maatschappij inzetten. Zo zijn wij o.a. partner van Stichting Lezen en Schrijven en hebben wij collega’s die vanuit de sociale werkvoorziening bij ons gedetacheerd zijn. Wij vinden dat deze mensen het verdienen om zich weer belangrijk te voelen en goed te voelen doordat ze (weer) bijdragen aan de maatschappij.

Plant het Voort!

Wij zijn partner van Plant het Voort! Via One Tree Planted planten wij één boom voor elke order die wij produceren. Deze bomen worden geplant in het Amazone-regenwoud. One Tree Planted werkt samen met lokale partners om de bomen te planten om zo kosten te besparen en de CO2-uitstoot te verkleinen.

Der Blauer Engel

Der Blauer Engel is een Duits label voor ecologische producten. Het label garandeert dat de producten en/of diensten milieuvriendelijk zijn. Zo gebruiken wij Everprint papier. Everprint is een 100% gerecycled papiersoort en is voorzien van het Der Blauer Engel certificaat.

Milieubarometer

Via de Milieubarometer monitoren wij al onze milieukosten en milieubelasting. De Milieubarometer toont waar de milieuwinst van ons bedrijf zit; met grafieken, kengetallen en branchegemiddelden.

Debug
Env: business
Time: 0.1396 seconds.