Milieu/mvo/certificeringen

Natuurlijk houden we rekening met het milieu en ondernemen we zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord. Bij ons geen trend, we doen het al jaren. Om vast te stellen of onze woorden overeenkomen met onze daden in zowel productieproces, dienstverlening als bedrijfsvoering, hebben we een duurzaamheidsmeting laten uitvoeren.

Wat blijkt? We zijn – inderdaad! – goed bezig!
Ipskamp Printing heeft een hoge bedrijfsscore, in vergelijking met andere bedrijven die een start maken met het professionaliseren van MVO en duurzaamheid. Ook in vergelijking met andere bedrijven in de sector Industrie scoren we relatief hoog. Wij zien deze uitslag als een stimulans om ons MVO beleid nog verder te verbeteren.

FSC® certificering
Verantwoord bosbeheer is een stukje MVO dat wij buitengewoon belangrijk vinden. Het is dan ook daarom dat wij het grootste deel van ons drukwerk op gecertificeerd FSC papier drukken.

Energieverbruik
Alle stroom die we bij Ipskamp Printing verbruiken is 100% groen. Groen drukken en verantwoord ondernemen, voor ons inmiddels een tweede natuur. En daar zijn we enorm trots op. We noemen het: The Green Butterfly.

Gedeelde verantwoordelijkheid
MVO is meer dan zorg voor het milieu, het gaat ook over onze omgang met de mensen om ons heen. Zo hanteren wij een personeelsbeleid dat oog heeft voor de behoeftes van onze eigen mensen. En stimuleren we organisaties die zich belangeloos voor de maatschappij inzetten, zoals stichting lezen en schrijven.

ISO 14001  milieu management systeem
ISO 14001 is één van de normen van de ISO 14000 serie en wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen te certificeren.

ISO 9001 kwaliteit management systeem
De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

RI&E  Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)
Onze organisatie is volgens de Arbowet (artikel 5) verplicht om te onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de medewerkers. Dit onderzoek wordt schriftelijk vastgelegd door BMD in de digitale omgeving van Sufficio.

Laatste trends in drukwerkland