Een schoolboek schrijven

U zit eraan te denken een schoolboek te schrijven, waar wat komt hier allemaal bij kijken en waar moet een schoolboek aan voldoen? Op die vragen geven we hier antwoord.

Waarom een schoolboek schrijven

Schrijvers hebben diverse redenen om een schoolboek te schrijven. De meeste schrijvers doen dit om hun kennis te delen en zo scholieren of studenten iets te leren over hun vakgebied. De aanleiding tot het schrijven van een schoolboek kan zijn dat u vermoed dat het boek een bijdrage of vervanging kan zijn van de lesstof.

Wie schrijven schoolboeken

Wanneer u van plan bent om een schoolboek te schrijven, dient u te beschikken over meer dan voldoende kennis en expertise van uw vakgebied. Daarom besluiten veel ervaringsdeskundigen, docenten of vakprofessionals om een schoolboek te schrijven.

Schrijf een schoolboek over een onderwerp waar u veel verstand van heeft

Het is misschien een open deur, maar schrijf een schoolboek over een onderwerp waar u veel verstand van heeft. Bij onvoldoende kennis zal de behandelde stof niet compleet of misschien wel foutief zijn, waardoor het niet aan de kwaliteitseisen van de opleiding of school voldoet. Hierdoor is de kans groot dat het boek niet zal worden opgenomen in de lesstof.

Benader scholen voorafgaand aan het schrijven

Omdat scholen leerdoelen hebben opgesteld voor hun leerlingen, is het verstandig scholen te benaderen en met hen om tafel te zitten, voordat u het schoolboek gaat schrijven. Op die manier komt u erachter wat deze leerdoelen inhouden, waarna u de inhoud van uw schoolboek op deze doelen kunt afstemmen. Dit geeft u niet alleen een leidraad en houvast tijdens het schrijven, maar levert u hoogstwaarschijnlijk al een koper op voordat uw boek is geschreven.

Zodra uw schoolboek is goedgekeurd door de school waarmee u heeft samengewerkt tijdens de totstandkoming van het boek, is de kans groot dat het boek ook geschikt is voor andere soortgelijke scholen of opleidingen. Daarom is het aan te raden naderhand ook andere scholen te benaderen om het schoolboek in het lespakket op te nemen.

8 tips voor het schrijven van een schoolboek

Bij het schrijven van een schoolboek komt veel kijken. Denk bijvoorbeeld aan het interviewen van (andere) deskundigen en het doen van research. Maar heeft u bijvoorbeeld al gedacht aan de vormgeving en de oplage? We geven hieronder een aantal tips voor het schrijven van een schoolboek.schoolboek schrijven interview

1. Interview zoveel mogelijk deskundigen voor de inhoud van uw schoolboek

Wanneer u het schoolboek schrijft vanuit uw eigen perspectief, kan de inhoud als subjectief worden ervaren. Interview daarom zoveel mogelijk andere deskundigen en vraag om hun visie op het onderwerp. Op die manier wordt het onderwerp van verschillende kanten belicht en wordt de inhoud betrouwbaarder.

2. Onderzoek de doelgroep voorafgaand aan het schrijven

Het schrijven voor basisschool scholieren vergt een ander taalgebruik dan wanneer u een lesboek schrijft voor een hbo-student. Onderzoek daarom voorafgaand aan het schrijven de doelgroep. U kunt u daarbij inlezen in de volgende aspecten:

  • Wat is de leeftijd van de doelgroep?

Elke doelgroep vergt een andere schrijfstijl. Als u bijvoorbeeld basisschool scholieren iets bij wilt brengen door middel van uw schoolboek, is het aan te raden dit spelenderwijs te doen.

  • Wat is het niveau van de doelgroep?

Kent de doelgroep het jargon of zijn het beginnelingen?

  • Wat zijn hun interesses?

Wanneer u weet wat de doelgroep interesseert, kunt u de inhoud van uw boek daarop afstemmen om het aantrekkelijker en makkelijker leesbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan het uitleggen van een casus aan de hand van voetbal of muziek.

3. Bedenk een allesomvattende titel

De titel is het eerste dat de lezer leest. Zorg er daarom voor dat deze allesomvattend is. De titel van het schoolboek moet duidelijk vertellen waar de inhoud van het boek over gaat.

4. Zorg voor een aantrekkelijk omslag

Om het schoolboek uitnodigend te maken voor de doelgroep, is een aantrekkelijk omslag belangrijk. Wanneer een schoolboek een omslag heeft dat de doelgroep aanspreekt, krijgen de lezers een positieve associatie met het boek. Hierin kunt u de interesses van de doelgroep verwerken. Denk hier bijvoorbeeld aan het eerder genoemde voorbeeld: voetbal. Wilt u alles weten over het ontwerpen van een omslag? Lees dan onze blog: Boek omslag ontwerpen: 10 tips voor een succesvol ontwerp.

5. Vraag een International Standard Book Number aan

Voordat u uw schoolboek kan aanbieden, dient u een International Standard Book Number (ISBN) aan te vragen. Dit is een nummer dat uw boek uniek maakt tussen al die andere schoolboeken die te koop zijn.

6. Meld uw boek aan bij Centraal Boekhuis

Wanneer uw boek is aangemeld bij het Centraal Boekhuis (CB), is het boek voor scholen eenvoudig te vinden en te bestellen.

7. Bied uw boek te koop aan bij (online) boekhandels

Een schoolboek is niet alleen interessant voor scholieren, maar ook voor andere lezers. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een passie voor uw vakgebied, terwijl ze zelf een ander beroep beoefenen. Of mensen die hun horizon willen verbreden en zich daarvoor inlezen in een ander vakgebied. Daarom is het aan te raden uw boek te koop aan te bieden bij (online) boekhandels.

U kunt uw boek bijvoorbeeld online te koop aanbieden bij Bol.com. Dit is één van de grootste spelers op het gebied van online boeken verkoop. U kunt uw boek hier gratis te koop aanbieden en betaalt pas op het moment dat een exemplaar via het platform is verkocht.

8. Begin met een kleine oplage

Een boek op de markt brengen geeft je geen garantie voor (veel) verkoop. Zorg er daarom voor dat u begint met een kleine oplage. Een 2e of 3e druk is altijd mogelijk. Een boekoplage bepaalt u aan de hand van diverse factoren. Welke dit zijn leest u in onze blog: Boekoplage bepalen voor een succesvolle start.

Wilt u meer weten over het schrijven van een schoolboek? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag op weg!

Debug
Env: private
Time: 0.1725 seconds.