Nawoord schrijven

Een nawoord schrijven voor een boek kan lastig zijn voor schrijvers omdat een nawoord een persoonlijk karakter heeft. In een nawoord reflecteert de schrijver op het schrijfproces en bedankt hij/zij diegene de personen waarmee is samengewerkt en eventuele vrienden en familie die hem gesteund hebben tijdens het schrijfavontuur.

Maar waar in het boek staat het nawoord precies en wat is het verschil tussen een nawoord, voorwoord en epiloog?

Wat is een nawoord?

De definitie van een nawoord is een stuk tekst waarin u als schrijver terugblikt op de creatie van uw boek. U geeft antwoord op vragen zoals: “Zijn er belangrijke dingen gebeurd tijdens het schrijven” of “Is de koers gewijzigd tijdens het schrijven?”. Ook bedankt u de mensen waarmee u samen heeft gewerkt of die u hebben geholpen en gesteund tijdens het schrijven van uw boek.

Waar staat een nawoord in het boek?

Het nawoord komt direct na de epiloog van uw boek. Mocht u ervoor kiezen geen epiloog te schrijven, dan komt het nawoord direct na het verhaal in uw boek te staan. Het verschil tussen een epiloog en het nawoord komt later aan bod.

Wanneer een nawoord schrijven?

Een nawoord schrijven is alleen zinvol als u ook daadwerkelijk iets te vertellen heeft over uw schrijfavontuur. Mocht dit niet zo zijn en u wilt alleen mensen bedanken, dan wordt het ook wel een dankwoord genoemd. Heeft u geen van beide? Laat dan het nawoord achterwege.

Wat hoort er wel en niet in het nawoord?

Een nawoord schrijven kan lastig zijn, omdat het nogal een persoonlijk karakter dient te hebben. U vertelt de lezer over u als schrijver en gaat in een nawoord niet verder in op het verhaal zelf. Hieronder een systematische weergave van hetgeen dat wel en niet in een nawoord hoort.

Wel in een nawoord Niet in een nawoord
Anekdotes over het schrijven zelf Belevenissen van het hoofdpersonage
Wat heeft u van het schrijven geleerd? Wat is er na het verhaal met de personages gebeurd?
Bedankjes Verhaalinhoud
Persoonlijke aspecten Inhoudelijke aspecten

Verschil tussen nawoord en voorwoord

Inhoudelijk is er geen verschil tussen een voorwoord en een nawoord. Het enige verschil is dat het op een andere plek staat in het boek. Een voorwoord komt voorafgaand aan het verhaal en staat dus voorin het boek. Het nawoord komt na het verhaal en staat achterin het boek.

Wanneer u graag wil reflecteren op uw schrijfavontuur en u heeft mensen te bedanken, kiest u ervoor een voorwoord of een nawoord te schrijven. Niet beide, want dat zou dubbelop zijn. Maar wanneer kies je nou voor het schrijven van een nawoord en wanneer voor een voorwoord?

Wanneer kiest u voor een voorwoord en wanneer  voor een nawoord?

Aangezien u niet een voorwoord en een nawoord hoeft te schrijven, dient u te kiezen tussen de twee. Om de keuze te maken, kunt u uzelf de volgende vragen stellen:

 • Wilt u zo min mogelijk bladzijden voorafgaand aan het verhaal?

Kies dan voor een nawoord.

 • Heeft u een epiloog aan het eind van uw verhaal?

Kies dan voor een voorwoord, zodat het voor- en nawerk verdeeld is in het boek.

 • Heeft u een proloog voorafgaand aan uw verhaal?

Kies dan voor een nawoord, zodat het voor- en nawerk verdeeld is in het boek.

Verschil tussen nawoord en epiloog

Een nawoord en een epiloog staan beide achterin het boek, maar hebben een andere functie. Een epiloog vertelt wat er na het verhaal is gebeurd met de hoofdpersonen of doet verdere uitleg over het verhaal. In een nawoord vertelt u als schrijver over het schrijfproces en bedankt u de mensen die u gesteund hebben en/of waarmee u heeft samengewerkt.

De verschillen tussen een epiloog en een nawoord in een tabel:

Nawoord Epiloog
Verteld vanuit de schrijver Verteld vanuit een vertelperspectief
Reflectie op het schrijfproces Vertelt wat er met de hoofdpersonen is gebeurd
Persoonlijk Inhoudelijk

Een goed nawoord schrijven voor uw boek, hoe doet u dat?

Nu u weet wat een nawoord is en welke functie het heeft, geven wij u een aantal tips voor het schrijven van een goed nawoord. Stel uzelf vooraf de onderstaande vragen en neem de antwoorden mee in uw nawoord.

 • Wat heeft u geleerd van het schrijfproces?
 • Is uw koers van het verhaal tijdens het schrijven veranderd? Zo ja, hoe komt dit?
 • Wat ging er goed tijdens het schrijven en wat niet?
 • Wat gaat u in de toekomst anders aanpakken?
 • Heeft u plannen voor een vervolgboek, nu het boek klaar is?
 • Met wie heeft u samengewerkt en wilt u daarvoor bedanken?
 • Wie heeft u geholpen tijdens het schrijven en wilt u daarvoor bedanken?
 • Wie heeft u gesteund tijdens het schrijven en wilt u daarvoor bedanken?

Sluit het nawoord af met een persoonlijke regel waarin u (eventueel) groet, uw naam noemt en de datum en plaats vermeldt.

Nadat u weet wat een nawoord inhoudt, denken wij dat informatie over een voorwoord schrijven, een proloog schrijven en een inleiding schrijven ook interessant voor u is.

Vorige Proloog schrijven    Volgende Boek schrijven

Debug
Env: private
Time: 0.1966 seconds.