Informatief boek schrijven

Voordat u begint met een informatief boek schrijven, is het belangrijk om te weten wat het verschil is tussen een educatief en een informatief boek. Er zijn namelijk best veel overeenkomsten tussen deze twee categorieën. Ook verschilt het schrijven voor volwassenen erg met het schrijven voor kinderen.

Het verschil tussen een educatief en informatief boek

Het verschil tussen een educatief boek en een informatief boek is de manier waarop de informatie over het onderwerp wordt aangeboden. In een educatief boek wordt bijvoorbeeld informatie verschaft aan de hand van opdrachten, oefeningen, casussen en praktijkvoorbeelden. Een informatief boek geeft je veelal stof over een bepaald onderwerp en wordt aangevuld met afbeeldingen.

Educatieve boeken zijn bijvoorbeeld lesboeken die worden gebruikt op school. Voorbeelden van informatieve boeken zijn boeken over een bepaald, specifiek onderwerp. Deze boeken staan vol met informatie en zijn meestal een aanvulling op de basiskennis die u al bezit. Het kan bijvoorbeeld gaan over een bepaald dier, een plant of een auto.

informatief boek schrijven

Een informatief boek schrijven voor volwassen of kinderen?

Wanneer u hebt besloten een informatief boek te schrijven, is de volgende stap het bepalen van de doelgroep. Wilt u het schrijven voor volwassenen of kinderen? Deze keuze hangt sterk af van het onderwerp van uw boek; een boek over beleggen is niet geschikt voor kinderen en vice versa.

Het is misschien vanzelfsprekend, maar het taalgebruik en de diepgang hangt ook af van de doelgroep. Waar je bij een boek voor volwassenen moeilijke benamingen en woorden kan gebruiken, is dit bij een informatief boek voor kinderen niet verstandig. Wanneer u bijvoorbeeld een boek schrijft over koeien, ziet de mate van diepgang er als volgt uit:

Voor volwassenen
Diepgaande informatie over de 4 magen van een koe

Voor kinderen
Koeien eten gras, lopen in de wei en geven melk

Wanneer u een informatief boek schrijft voor kinderen, is deze anders vormgegeven dan wanneer u een informatief boek schrijft voor volwassenen. Bij kinderen maakt u het bijvoorbeeld begrijpelijker en leuker wanneer er veel vrolijke plaatjes worden gebruikt, terwijl een volwassene het niet erg vindt om de stof te lezen in plaats van te bekijken.

informatief boek2

Beginnen met schrijven van een informatief boek

Wanneer u begint met het schrijven van een informatief boek, is het belangrijk het onderwerp te ontleden en deze categorieën te verdelen in een hoofdstukindeling. De categorieën kunt u verder verdelen in subcategorieën et cetera. Deze indeling kunt u aanhouden als planning en maakt het schrijven overzichtelijk. Wilt u meer informatie over het beginnen met schrijven van een boek? Lees dan onze blog: “Beginnen aan het schrijven van je boek: 9 stappen”.

Debug
Env: private
Time: 0.1342 seconds.