Aanleverspecificaties

De basis van goed drukwerk is de aanlevering van een PDF bestand dat aan onze drukspecificaties voldoet. Wij raden u aan om de onderstaande punten aan te houden:

 1. Formaat: uw PDF bestand aanleveren conform het afgewerkte formaat.
 2. Afloop: uw PDF bestand moet rondom minimaal 2 mm afloop hebben.
 3. Snijtekens: uw PDF bestand moet bij voorkeur worden aangeleverd met snijtekens.
 4. Kleuren: uw PDF bestand moet in de juiste kleuropbouw worden aangeleverd conform uw order. Kleurenontwerpen moeten in CMYK worden aangeleverd. Zwart moet worden aangeleverd in 100% zwart of een percentage van zwart. Wij raden aan geen gebruik te maken van “opbouwzwart” (zwart opgemaakt uit meerdere CMYK kleuren) of registratie kleuren. Mocht uw ontwerp PMS kleuren bevatten dan moeten deze ook in uw bestand zitten. Indien u RGB kleuren gebruikt in een kleurenontwerp, dan worden deze door ons omgezet naar CMYK kleuren. Dit kan leiden tot een kleurverschil. Wij raden aan geen gebruik te maken van ICC kleurprofielen.
 5. PDF versie: wij raden aan om uw PDF bestanden met minimaal versie 1.4 bij ons aan te leveren. Dit heeft onder andere te maken met het door ons correct te kunnen verwerken van
  de door u eventueel gebruikte transparanties.
 6. Fonts: alle gebruikte fonts in uw bestanden moeten ingesloten zijn.
 7. Marges: denk eraan om geen teksten en/of tabellen te dicht op de rand van de pagina te zetten. Bij boekproducties raden wij een minimale rugmarge van 15 mm aan en een afsnede marge
  van minimaal 5 mm. Bij losbladige producties is het advies rondom minimaal 5 mm.
 8. Bestandsnamen: houdt de namen van uw bestanden simpel, bijv. Omslag_JanBakker.pdf
 9. Opmaak: in het algemeen ontvangen wij graag bestanden die losbladig zijn opgemaakt, dus niet als spread (naast elkaar). Omslagen dienen wel als spread te worden aangeleverd.

U kunt CMYK-kleuren instellen via het menu van de volgende programma’s:

 • Adobe Indesign: Bewerken > Transparantie-overvloei ruimte > Document CMYK
 • Adobe Illustrator: Bestand > Documentkleurmodus > CMYK-kleur
 • Adobe Photoshop: Afbeelding > Modus > CMYK kleur

Tips: Het aanleveren van uw bestanden kan per mail info@ipskampprinting.nl of eenvoudig en veilig via ons eigen wetransfer kanaal: ipskamp.wetransfer.com.
Gebruikt u het Adobe pakket voor uw opmaak? Download onze gratis Adobe Indesign job instellingen! Hierin staan alle instellingen al ingesteld om een juiste PDF te genereren.

Heeft u meer vragen? Neem gerust contact met ons op: 053 482 62 62 of info@ipskampprinting.nl.

Debug
Env: private
Time: 0.149 seconds.